•  Ekologisk och giftfritt!
 •  Fri hemleverans över 499 kr!
 •  Gratis paketinslagning!
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
 •   Fri hemleverans över 499kr *under 5kg
 •   Snabb leverans 
 •   Kostnadsfri paketinslagning
 •   Återvunnet packmaterial
Svenska Suomi Norsk Dansk
CartVarukorgen är tom

Miljömärkningar

Hos Medvetna.se hittar du handplockade produkter av högsta kvalitet som gör minsta möjliga påverkan på miljön och människan. Vi är ytterst noggranna när vi väljer ut våra produkter! Här får du också koll på olika miljömärkningar och certifieringar som våra produkter har. Vi väljer produkter där människor får rätt ersättning för sitt arbete, är ekologiskt odlade och giftfria, framförallt till våra minsta. Vi vill att det ska vara enkelt att leva hållbart. Tillsammans kan vi bidra till en bättre välfärd, renare miljö och en hållbar framtid.

Medvetnas egna märkningar
För att underlätta för dig när du ska välja produkter har vi våra egna märkningar. Du hittar besktrivningarna nedan:

 

Återvunnet

Produkter som är tillverkade att återvunnet material, så som garn, glas eller textiler.

Ekologiskt

Certifierade ekologiska produkter där tillverkning/odling skett under kontrollerade och miljövänliga former, utan bekämpningsmedel och gifter

Närproducerat

Närproducerade produkter som främjar vår levande landsbygd och våra lokala tillgångar och där långa transporter undviks. Oftast inom Norden.

Rättvist

Produkter där människor får rätt ersättning för sitt arbete, där barnarbete & diskriminering motarbetas och miljö och ekologisk produktion främjas. Fairtrade, WFTO och andra kontrollerade mindre producenter.

Tryggt

Produkter som framställts utan gifter (BPA, PBDE) eller där innehållet är minst 95% naturligt. Produkter där du slipper oroa dig för utslag, allergier och giftiga plaster. Tryggt val för dig och dina barn

Välgörenhet

Produkter där försäljningen, helt eller delvis går till välgörenhetsprojekt.

 

 

 

Internationella miljömärkningar

 

GOTS - Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

GOTS-märkningen gäller för naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

KRITERIER

 MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen ‘gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Är ej tillåtna

 • KONSTGÖDSEL

Ej tillåtet.

 • GMO

Är förbjudet i alla stadier.

 • KEMIKALIER

Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

 • VATTENANVÄNDING

Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.

 • BLEKNING

Klorinblekning är inte tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC eller PEFC

HÄLSA

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNING

Ja.

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
 • GMO

Är förbjudet.

 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

ska följas.

 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER?

Nej, det finns ingen sådan mekanism.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ

 Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

 • TILLÄMPAS MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN ELLER LEVNADSLÖN?

Ja, man tillämpar levnadslön.

KVALITET

 • KRAV PÅ SLITAGE, FÄRG- TVÄTT OCH LJUSBESTÄNDIGHET:

Ja.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?

Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

Revisionerna sker årligen.

 

Länk till GOTS hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

 

 
 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

 

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

PRODUKTER

Fairtrade certifierar produkter som t ex kaffe, te, kakao, frukt.

MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-cer tifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade.

  Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekolo giskt certifierade enligt KRAV:s regler. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel: är inte förbjudna som sådana. Man söker minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpnings del. Kriterierna för bekämpningsmedel följer internationella regle ringar: Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN samt WHO:s listor över förbjudna kemikalier. Det ska finnas buffertzoner kring odlingen för att bevara biologisk mångfald och skydda djur, natur och vatten. GMO är förbjudet.

 • VATTENANVÄNDNING

  Det finns krav på att vatten ska användas på ett sådant sätt att användningen inte skadar miljön.

 • FÖRPACKNINGAR:

  Inga speciella krav ställs på förpackningsmaterial.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

  ska följas, samt ILO Konventionen 155 om Arbetshälsa och säkerhet, samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 • LÖN

  Anställda på plantage och fabriker ska få en lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i landet, eller ett regio nalt genomsnitt.

  Odlare får ett minimipris på sina varor som täcker produktionsom kostnaden. De får också ett ekonomiskt tillskott i form av en premie. Premien kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och eko nomiskt, t.ex. en ny skola, hälsovård, eller investeringar i produktio nen. Beslutet om hur premien ska användas tas gemensam

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER

  Certifiering av FLO-Cert, som ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan, med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och

  exportörer/importörer.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Kontroller att kriterierna uppfylls utförs årligen. Det finns krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

FAIRTRADE hemsida
Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

 
 

Oeko-Text Standard 100

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem.Oeko-Tex® standard 100 gäller den färdiga produkten och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilien.Som ett komplement finns Oeko-Tex® 1000, som utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, och vidrör även sociala villkor.

PRODUKTER

Textilier och kläder.

KRITERIER

 MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Nej.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

  Är tillåtna.

 • KONSTGÖDSEL

  Är tillåtet.

 • VATTENANVÄNDING

  Inga regler.

 • GMO

  Inga regler.

 • BLEKNING

  Tillåten i Oeko-Tex® Standard 100. I Oeko-Tex® Standard 1000 tillåten bara i enstaka fall.

 • FÖRPACKNINGEN

  Ska när möjligt vara återanvändningsbar.

HÄLSA

 • FÖRBUD MOT ANVÄNDNING AV HÄLSO

  Och miljöfarliga ämnen i tillverkningen? Oeko-Tex® 1000 tillåter ingen användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen.

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNINGEN?

  Möts till viss del i Oeko-Tex® 1000-märkningen.

 • INGA KEMIKALIERESTER

  Är tillåtna i den färdiga produkten. Tillmötesgås både i Oeko-Tex® 100 och Oeko-Tex® 1000.

KVALITET

Textilier måste uppfylla kvalitetskrav som slitage, tvättäkthet och krympning.

ARBETSVILLKOR

 • INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) KÄRNKONVENTIONER

  Följs. 1000-märkningen innefattar vissa regler gällande arbetsvillkor.

 • Arbetare får hälso- och säkerhetsträning.
 • Märkningen ställer också krav på arbetsmiljön och de anställdas sociala rättigheter.
 • Levnadslön tillämpas inte, men man följer ILO konvention 131 om minimilön.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?

  Certifierande organ måste vara internationellt auktoriserade enligt ISO 65 och genomförs av auktoriserade, oberoende forsknings- och testinstitut för textilier.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Alla operatörer från hantering efter skörd till konfektionstillverkning och försäljare måste gå igenom en årlig inspektion. Standarden reviseras med en ny version cirka varje 2-3 år.

Länk till Oeko-Tex® 100 hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

ECOCERT

Ecocert är ett franskt certifieringsorgan för hållbar utveckling och som fokuserar på ekologisk produktion. ECOCERT kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning. För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar.

Detta innebär inte att en produkt med certifieringen ECOCERT är 100% naturlig eller 100% ekologisk. Produkten har ett utrymme på 5% som kan vara syntetiska eller ej ekologiska/naturliga.

För Naturlig kosmetik krävs det att minst 50% av innehållet ska vara naturligt eller ha naturligt ursprung, 5% måste vara ekologiskt. Naturlig, ekologisk kosmetik måste innehålla 95 % naturligt eller av naturligt ursprung och 10% måste vara ekologiskt. Tillsatt vatten räknas som naturligt.

Läs mer här

 
 

ECOLABEL

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

PRODUKTER

Det finns sju olika produktområden och 28 produktkategorier t.ex. rengöring, hygienprodukter, hemelektronik, kläder och logi.

KRITERIER

Det finns olika kriterier för varje produktkategori. Här kan du läsa en sammanställning av EU Ecolabels kriterier för textil.

Gemensamt för alla 28 produktkategorierna är kontrollen:

KONTROLL

Kontrollerna utförs av de myndigheter som medlemsstaterna utsett. Myndigheterna kan i vissa fall delegera kontrollen till ackrediterade organ, men de måste då övervaka att kontrollerna sker på rätt sätt. Kraven höjs kontinuerligt.

Länk till EU ECOLABEL hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 
 

KRAV

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Förutom att ha starkare regler inom områdena djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimat har KRAV regler för fiske och slakt, vilket saknas i EU-förordningen.

 

KRAV integrerar ett klimatregelverket i reglerna under de närmaste åren. Klimatcertifiering innebär att minska utsläppen av klimatgaser. Under 2010 har klimatregler för växthus och fiske lagts till. Mer om tilläggscertifieringen finns på projektets hemsida.

Det finns även KRAV-märkt naturbeteskött, Kaprifolkött.

PRODUKTER

Livsmedel men även t.ex. jord, gödsel och djurfoder.

KRITERIER

KRAV har olika kriterier för olika varor. Nedan är kriterierna för livsmedel.

MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Ja.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

  får inte användas.

 • KONSTGÖDSEL

  Får inte användas.

 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)

  Får inte användas.

 • VATTENANVÄNDNING

  Det finns KRAV-regler kring att man inte får överutnyttja vattenresurserna och åtgärder ska vidtas om det finns risk att marken blir försaltad.

 • FÖRPACKNINGAR

  Det finns en övergripande regel om att välja miljöanpassade förpackningsmaterial.

DJUROMSORG

 • UTEVISTELSE: NÖTKREATUR OCH MJÖLKKOR

  ska vara ute minst 12,5 timmar om dygnet under betesperioden som ska vara minst 2-4 månader lång beroende på var gården ligger i landet. Resten av året kan nötkreatur hållas inne i lösdrift, men ska kunna vara ute minst en del av dagen. Grisar ska kunna vara ute på betesmark större delen av dygnet under minst 4 månader under sommarhalvåret, under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård. Får och getter ska kunna vara ute på betesmark dygnet runt under betesperioden, resten av året ska de kunna vara ute minst en del av dagen. Värphöns ska ha tillgång till utevistelse minst 12,5 timmar varje dag under minst fyra sammanhängande månader från maj till september. Fjäderfän ska kunna vistas ute förutom under vintern. Under minst fyra månader sammanhängande från maj till september ska stallet vara öppet större delen av dygnet, minst 12,5 timmar, men fåglarna får vara inne på natten.

 • LIGGPLATSER

  Enligt EU:s regler för ekologisk djurhållning ska byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv.

 • EKOLOGISKT FODER

  Allt foder av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat.

 • GMO I FODER

  Inga GMO får användas i foder.

 • ANIMALISKA BIPRODUKTER

  KRAV-certifierad mjölk och mjölkprodukter får användas till idisslare. Fisk- och äggprodukter får användas till grisar och fjäderfä. Fiskmjöl ska komma från hållbart fiske och äggen ska vara KRAV-certifierade.

 • KRAFTFODER

  Kraftfoder får utgöra 30-50% av foderstaten beroende på djur.

 • LÄKEMEDEL

  Enlighet med EU:s regler för ekologisk produktion får läkemedel eller antibiotika användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.

HÄLSA

 • JONISERANDE BESTRÅLNING

  är inte tillåtet enligt KRAV:s regler, alltså inte heller av kryddor, som annars är godkänt i Sverige.

 • LIVSMEDELSTILLSATSER

  KRAV tillåter inga smakförstärkare, sötningsmedel, klumpförebyggande medel (utom i salt) eller färgämnen. Av de 300 tillsatser som är godkända inom EU har KRAV godkänt 49 av dem.

ARBETSVILLKOR

Brott mot mänskliga rättigheter får inte förekomma i KRAV-certifierad produktion. KRAV har regler mot tvångsarbete och diskriminering och arbetare ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER OCH FREKVENS PÅ KONTROLLER?

  Varje företag får minst ett besök per år av en revisor som kontrollerar att KRAVs regler följs. Det är både anmälda och oanmälda kontrollbesök.

Länk till Krav hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

 
  

 

EU-förordningen

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Ekologiskt jordbruk bör i första hand förlita sig på förnyelsebara resurser inom lokalt organiserade jordbrukssystem.

KRITERIER

 MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Ja. Mat som innehåller mer än 95 procent ekologiska ingredienser får märkas och beskrivas som ekologiska.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

  Strikt begränsning av användningen av kemiska medel till undantagsfall. Växtskyddsmedel får användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.

 • KONSGTÖDSEL

  Får inte användas.

 • GENMODIFIERADE ORGANISMER (GMO)

  Användning av GMO i produktionen är förbjuden.

 • VATTENANVÄNDNING

  Använder naturresurser som vatten, jord och luft på ett ansvarsfullt sätt.

 • FÖRPACKNINGAR

  Det finns inga krav på förpackningsmaterialet.

DJUROMSORG

 • UTEVISTELSE

  Respekterar djurens artspecifika beteendebehov. Djuren skall ha permanent tillgång till utevistelse, företrädesvis bete, även vår och sommar. Vintertid får djuren hållas inomhus om de hålls i lösdrift.

 • LIGGPLATS

  Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv (spaltgolv).

 • EKOLOGISKT FODER

  Allt foder skall vara av ekologiska foderråvaror (utom då foderråvara inte finns tillgänglig på marknaden i ekologisk form). (2012 tas även de 10% konventionellt foder som nu är tillåtet för grisar bort.)

 • GMO I FODER

  Inga GMO får användas till foder.

 • ANIMALISKA BIPRODUKTER

  Enbart ekologiska produkter, mjölk- och mejeriprodukter får användas, fisk och andra havsdjur får användas som foder till andra arter än växtätare, och ägg och äggprodukter får användas som foder till fjäderfä.

 • KRAFTFODER

  Det finns begränsningar på hur mycket kraftfoder man får ge djuren (även kraftfoder ska vara ekologiskt, ej konventionellt).

 • LÄKEMEDEL

  Läkemedel eller antibiotika får användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Homeopatiska produkter föredras. Karenstiden påverkas för försäljning/slakt efter en behandling så att den blir dubbelt så lång som vid konventionell djurhållning. Om ett djur getts fler än tre behandlingsomgångar med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika under 12 månader, eller fler än en behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, får de berörda djuren, eller produkter som kommer från sådana djur, inte saluföras med hänvisning till ekologisk produktion. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.

HÄLSA

 • JONISERANDE BESTRÅLNING

  Är inte tillåten.

 • LIVSMEDELSTILLSATSER

  Livsmedelstillsatser och icke-ekologiska ingredienser skall användas i undantagsfall om det rör sig om ett grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål. Cirka 40 tillsatser (av 316) är tillåtna i ekologisk produktion.

 • GMO

  Målet är att GMO skall förekomma i minsta möjliga utsträckning i ekologiska produkter. De nuvarande tröskelvärdena för märkning utgör tak uteslutande för oavsiktlig och tekniskt oundviklig förekomst av GMO.

ARBETSVILLKOR

Tas ej upp i märkningen.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?

  Det är obligatoriskt att använda EU:s logotyp för ekologiska livsmedel som produceras inom EU sedan den 1 juli 2010. Ekologisk mat ska dessutom vara märkt med kodnumret för kontrollorganet. Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65.I Sverige ska det vara ett av de fyra godkända kontrollorganen:

  – HS Certifiering AB, kodnummer: SE-EKO-04

  – Kiwa Aranea, kodnummer: SE-EKO-01

  – SMAK AB, kodnummer: SE-EKO-03

  – Valiguard AB, kodnummer: SE-EKO-05

 • Minst en gång om året kontrolleras om bestämmelserna följs.

Länk till EU:s ekologiska märkning hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

 

FSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.

FSC UTVECKLAR REGLER

och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt.

FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande-, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

PRODUKTER

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv.

KRITERIER

MILJÖHÄNSYN

 • FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

ARBETSVILLKOR

 • I en FSC- certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de alltid gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket.
 • De som arbetar i skogen ska ha rimlig lön, säkra arbetsförhållanden, rätt till fortbildning och rätt att organisera sig fackligt.

KONTROLL

 • Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.
 • FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.

Länk till FSC hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org

 

 

 

 

 


Kemikalier och gifter

Här hittar du fakta om gifter och kemikalier som gör det enklare för dig att köpa rätt produkter till dig och dina barn.
 

Bly

Bly kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och små barn är extra känsliga och kan drabbas av fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar. Bly hittar du i allt från dina mynt och konservburkar men den mest blyn får vi i oss via maten; spannmål, dryck och vegetabiler. Vissa skaldjur, lever, njure och visst vilt kött kan innehålla förhöjda värden av bly. Bly hittar du även i batterier, elektronik, kablar.

Bly är så giftigt så att det inte finns några säkra gränsvärden. 

Ftalater

Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjuka. Det finns i tex leksaker, suddgummin, PET flaskor, plastförpackningar, plåster, badrumsmattor och plasttryck på kläder och även i lim och färg. Ftalaten och mjukgöraren DEHP används ofta i parfymer och har förbjudits i produkter för små barn. Ämnena läcker ut ur material och tas upp av kroppen, vissa via direktkontakt och andra via tex maten vi äter.  Ftalater misstänks vara hormonstörande och påverka reproduktionen, orsaka fetma och allergier. Ftalater kan finnas i plaster märkta med plastmärkning 03. Medvetna.se säljer inga leksaker eller hudvårdsprodukter som innehåller ftalater.

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A finns i framförallt plastprodukter som nappflaskor, nappar, engångbestick- och tallrikar, konservburkar, kvitton, CD-skivor och sportflaskor. Bisfenol är et misstänkt hormonstörande ämne och kopplas till både diabetes, fetma och även ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Bisfenol A påträffas i nästan alla människors urin- och blodprover. Det innebär att de allra flesta av oss får i oss låga doser av ämnet och det sker främst genom mat och dryck som varit i kontakt med polykarbonatplast eller epoxi som kan läcka bisfenol A. Det är inte längre tillåtet i Sverige att sälja nappflaskor eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller BPA. Detta gäller dock bara produkter för barn under 3 år. Sedan i januari 2017 finns bisfenol A med på listan över särskilt farliga ämnen och konsumenter har då rätt att få information inom 45 dagar om en vara innehåller mer än 0,1 % bifsenol. Vill du vara säker på att inte utsätta dig eller ditt barn för BPA bör du välja vattenflaskor i rostfritt, nappflaskor i glas och engångsprodukter i naturmaterial.

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används främst till att hindra material från att börja brinna och för att minska spridningen av brand. Flamskyddsmedel kan finnas i möbler, kläder, madrasser, bilbarnstolar, elektronisk utrustning, barnvagnar och produkter av polyester. De man pratar mest om är de bromerande flamskyddsmedlen som alla innehåller grundämnet Brom. De utgör drygt 20% den svenska marknaden. Det finns ungefär 70 stycken varav tiotalet används frekvent. Bland dessa kan nämnas PBDE (polybromerade difenyletrar), HBCD(hexabromcyklododekan), TBBPA (tetrabrombisfenol A) samt PBB (polybromerade bifenyler). Giftiga bromerande flamskydd finns kvar i naturen under lång tid och påverkar våra organismer. Vi får i oss flamskyddsmedel genom maten, främst fisk. De bromerande flamskyddsmedlen är organiska och fettlösliga vilket gör att människor och djur tar upp dem i kroppen. Eftersom de har många likheter med PCB, anses de särskilt allvarliga. De kan, enligt forskarna, öka risken för skador hos ofödda barn, de har kopplats ihop med sämre inlärningsförmåga, sköldkörtelstörningar, beteendestörningar, negativ påverkan på nervsystemets utveckling samt ge hormonstörande effekter och cancer. 

Vi på Medvetna.se har kuddar och täcken utan flamskyddsmedel.

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp, som omfattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen, dvs. kemiska ämnen med många fluoratomer på sig. PFAS som står för per-och polyfluorerade alkylsubstanser, har blivit en vanligt använd förkortning av dessa ämnen. Dessa används som ytbehandling för att verka vatten-, fett- och smutsavstötande och finns i kläder, läder, rengöringsmedel och skor men finns även i bakplåtspapper, bullformar och stekpannor. Dessa högfluorerade ämnen bryts ner väldigt långsamt i vår natur och både PFOS (perfluoroktansulfonat ) och PFOA (perfluoroktansyra) lagras i till exempel levern, hjärnan och blodet, både hos djur och människor. 

PFAS har visat sig ge effekter på reproduktion, immun- och hormonsystem.

Parabener

Parabener är en klass av kemikalier som används som konserveringsmedel och finns i bland annat skönhetsartiklar, men även mat. Dess förgreningar och salter används primärt för sina bakteriedödande- och anti-mögelegenskaper. Det finns i schampo, fuktkrämer, rakgelé, solskyddsprodukter, tankskräm och makeup men tyvärr även som tillsats i mat. Vissa parabener är förbjudna idag (isopropylparaben, isobutylparaben, pentylparaben, phenylparaben, benzylparaben samt propyl- och butylparaben). De vanligaste parabener är metylparaben (E 218) eller methylparaben, etylparaben (E 214) eller ethylparaben, propylparaben (E 217) eller propylparaben, butylparaben eller buthylparaben och benzylparaben. Parabener kan orsaka allergi, men det är mindre vanligt jämfört med andra konserveringsmedel. Det finns också vissa misstankar om att vissa parabener kan vara hormonstörande. I Danmark har därför ett förbud mot de större varianterna av parabener (propylparaben och butylparaben) införts i produkter riktade till små barn. Detta utreds just nu av EU.

PVC - Polyvinylklorid

PVC är en av de vanligaste plastsorterna, som tillsammans med polyeten (PE), polypropen (PP) och polystyren (PS) kallas bulkplaster. PVC finns i leksaker, butiksförpackningar (kött, grönsaker) men också i plastfolie, schampo, förpackningar för rengöringsmedel, rengkläder, skor och plastmattor. PVC-plast är hård och har ofta tillsatta ftalater som för plasten mjuk. Ftalater är bevisat hormonstörande och misstänks bland annat ligga bakom svårigheter att få barn, ADHD och barnallergier.

Polystyren  (PS)

Polystyren finns i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för till exempel sallader men också i i leksaker, datorer och köksmaskiner. Polystyren finns som expanderbar polystyren, frigolit och cellplast. Det hittar du tex i köttförpackningar i affären. Cellplast kan vara impregnerad med bromerade flamskyddsmedel, vilka är svårnedbrytbara och i vissa fall hormonstörande. Polystyren tillverkas av etylbensen och har genom djurförsök visat ge skador på lever, njurar och testiklar. 

 

Källor

 • Kemikalieinspektionen
 • Livsmedelsverket
 • Vetenskap & hälsa

 

Produkter
Svenska Suomi Norsk Dansk