Produkten har blivit tillagd i varukorgen
  •   30 dagars öppet köp
  •   Fri frakt över 500 kr
  •   Snabb leverans (2-4 dagar)
  •   Gratis paketinslagning
Svenska Suomi Norsk Dansk
CartDin varukorg är tom!

Ekologisk FAQ

Här har vi staplat upp relevanta och viktiga frågor om ekologi, ekologiskt och andra frågor kring hållbarhet. 

1. Vad är ekologi?

Med Ekologi menar man samspelet mellan levande organismer och den miljön de lever i. Ekologi är inte detsamma som Ekologiskt som kanske många tror.

Ekologi behandlar bl.a. en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelningar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'
(Källa: Wikipedia)

 

2. Vad är ekologiskt?

Ekologiskt lantbruk är ett helhetskoncept med respekt för de naturliga förutsättningar och resurser som finns lokalt.

Att odla ekologiskt innebär att man gör så utan att använda kemiska bekämpningsmedel, GMO eller konstgödsel och att förädla utan syntetiska tillsatser och där djuren får utlopp för sina naturliga beteenden. Alla ekologiska varor måste enligt EU årligen kontrolleras och vara godkända av en statlig godkänd kontrollorganisation. I Sverige är KRAV den mest kända. EUs förordning nr 834/2007 fastställer de gemensamma krav och regler som måste uppfyllas för att jordbruksprodukter och livsmedel får kallas för ekologiska inom EU. Tillämpningen av dessa regler anges i EUs förordning 889/2008.

 

3. Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att säkerställa balansen i jordens ekologiska system. Med andra ord, vi måste säkerställa vår roll på jorden och skapa en fungerande, ekologisk utveckling, för alla nu, och i framtiden. Det finns bara en planet och den ska vi alla dela på. Man kan säga att ”hållbar utveckling” är visionen om en bättre framtid som är rättvis, där planeten är frisk och där fler slipper leva i fattigdom. Hållbar utveckling innehåller tre olika delar:

Miljömässigt hållbarhet
Miljömässig hållbarhet (ekologiskt) innebär att vi måste bevara jordens ekosystem och använda resurser smart. Minska koldioxidutsläppen och utveckla lösningar för framtiden. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser.
Som vanligt är det de fattiga som drabbas hårdast av att vårt klimat förändras.

Socialt hållbarhet
Social hållbarhet betyder att människor ska kunna leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras med minskad fattigdom och utbildning till alla.

Ekonomisk hållbarhet
Med ekonomisk hållbarhet menas att ekonomin måste utvecklas och fungera långsiktigt utan att natur och människor far illa.

Ur bruntlandrapportern 1987
”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”

Produkter

Handla

Information

Svenska Suomi Norsk Dansk