•  Ekologisk och giftfritt!
 •  Fri frakt över 500 kr!
 •  Gratis paketinslagning!
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
 •   Fri frakt över 499 kr till ombud
 •   Snabb leverans (2-4 dagar)
 •   Kostnadsfri paketinslagning
 •   Återvunnet packmaterial
Svenska Suomi Norsk Dansk
CartVarukorgen är tom

Ekologisk FAQ

Frågor och svar om ekologisk livsstil

Frågor och svar om en ekologisk livsstil

Här har vi staplat upp relevanta och viktiga frågor om att leva ekologiskt, miljövänligt, hållbart och klimatsmart.

 

Vad betyder ekologi?

Ekologi är samspelet mellan levande organismer och den miljön de lever i. Ekologi är inte detsamma som Ekologiskt som kanske många tror. Ekologi behandlar bl.a. en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelningar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'

(Källa: Wikipedia)

 

Vad betyder ekologiskt?

Ekologiskt innebär produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO. Dessutom ska djuren få utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser.

 

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket mäter man mängden resurser en människa förbrukar. Med det menar man den yta som behövs för att en människa ska kunna producera och ta hand om sitt avfall. När man pratar om ekologiskt fotavtryck syftar man ofta på den mängd koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. T.ex. vid en flygresa eller förbrukning eller förbrukning av varor.

 

Vad är ekologisk succession?

Ekologisk succession innebär en förändring inom ett ekosystem som leder till uppkomst av ett nytt växt-och djursamhälle, därav ersätts det tidigare ekosystemet. Detta kan exempelvis ske efter en stor skogsbrand eller ett vulkanutbrott.

 

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat innebär att lantbruket inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning vid produktionen. Djuren tas om hand på ett djuretiskt naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet.

 

Vad ska man köpa ekologiskt?

Varor som man bör köpa ekologiskt är bananer, kaffe, vindruvor, äpplen, nektariner, gurkor, mejeriprodukter, kött, potatis och kakao då dessa produkter innehåller störst mängd bekämpningsmedel om de inte är ekologiskt framtagna. Välj ekologiska matprodukter för att undvika att människor, djur och natur påverkas av skadliga bekämpningsmedel.

Läs mer om vikten av att välja ekologiskt kaffe och te

 

Fördelar med ekologisk mat

Det finns många fördelar med att äta ekologiskt mat. Inte bara för sig själv men för både miljö och djur. Ekologisk mat är obesprutad och fri från GMO. Oftast finns det inte ens påvisbara halter av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter. Om odlingen har skadedjur eller ogräs finns det naturliga fiender att sätta till i form av insekter eller andra växter istället för kemiska bekämpningsmedel. Andra fördelar med ekologisk mat är att djuren mår bättre. De får vistas ute och utlopp för sitt normala beteende vilket gör en gladare gris eller ko. Djuren äter ekologiskt foder och har tillgång till hö och annat grovfoder. Här kan du läsa mer om ekologiska märkningar och annan fakta om gifter.

 

Varför är ekologisk mat bättre?

Då ekologisk mat inte är besprutad med kemikalier eller innehåller GMO får vi i oss färre gifter än vid vanlig konventionell mat. Dessutom har ekologisk mat ett högre näringsinnehåll.
Djuren mår bättre och får ströva fritt ute och äter enbart ekologiskt mat. Kalvarna får stanna hos mamman och hönsen sitter inte i bur. Även de som odlar eller sköter om odlingar och djur mår såklart bättre i sin arbetsmiljö än de som jobbar i lantbruk där kemikalier används.

 

Varför är ekologisk mat dyrare?

De ekologiska grönsaker och grödor kräver längre produktionstid än konventionella och man använder inte kemikalier som kan ge en sämre skörd. Ekologisk odling kräver mer jobb samtidigt som volymen som produceras kan bli mindre. Vad gäller djuren så behöver bonden större yta för sina djur att vistas på och medför då en större kostnad per djur.

 

Vad innebär ekologisk odling?

Ekologisk odling innebär en odlingsprocess som, till skillnad från icke-ekologisk odling, bidrar med minskad spridning av kemikalier och därmed bättre förutsättningar för djur-och växtliv. Delar av denna process innebär att förebygga förekomst av skadegörare och ogräs, man undviker mineralgödsel som annars är en stor källa till växthusgaser och man använder sig av djurhållningsmetoder som anpassas efter djurens naturliga beteenden.

 

Varför är ekologiskt bra för miljön?

Ekologiska produkter och livsmedel är bra för miljön eftersom de inte släpper ut lika mycket kemikalier som oekologiska produkter. Vid framtagning av ekologiska produkter används inte konstgödsel, bekämpningsmedel eller gifter som det kan göra vi produktion av icke ekologiska produkter.

 

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som innebär att vi människor ska kunna leva på en planet som har begränsade resurser. Målet är att resursanvändning och levnadsvillkor möter vårt behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet och miljön så att kommande generationer också kan få sina behov tillgodosedda på planeten. Hållbar utveckling innehåller tre olika delar:

 • Miljömässig hållbarhet

  Miljömässig hållbarhet (ekologiskt) innebär att vi måste bevara jordens ekosystem och använda resurser smart. Minska koldioxidutsläppen och utveckla lösningar för framtiden. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. Som vanligt är det de fattiga som drabbas hårdast av att vårt klimat förändras.

 • Social hållbarhet

  Social hållbarhet betyder att människor ska kunna leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras med minskad fattigdom och utbildning till alla.

 • Ekonomisk hållbarhet

  Med ekonomisk hållbarhet menas att ekonomin måste utvecklas och fungera långsiktigt utan att natur och människor far illa.

Ur bruntlandrapportern 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”

 

Vad kan vi göra för en hållbar utveckling?

För att bidra till en hållbar utveckling kan du göra följande: 1) Välj att åka kollektivtrafik framför privat bil om du åker ensam. 2) Ät mindre kött och mer växtbaserad mat. 3) Undvik att slösa onödig energi i hemmet. 4) Välj bank, fondförvaltare och försäkringsbolag som gör hållbara investeringar, till exempel i förnybar energi. 5) Shoppa mindre och köp varor från secondhand-butiker istället för nyinköpta varor.

Läs mer om hur du kan bidra till en hållbar utveckling genom att ta del av våra guider om ekologisk livsstil.

 

Vad är miljövänligt?

Miljövänligt är ett brett begrepp som innefattar många aspekter. Det finns miljövänliga sätt att odla mat, att transporteras på och att leva. Ju färre utsläpp en produkt eller aktivitet ger, desto mer miljövänligt är det. Det är till exempel mer miljövänligt att cykla än att köra bil. Även ämnen som används i tillverkning av varor kan vara mer eller mindre miljövänliga, läs mer om miljöfarliga ämnen i Kemikalieskolan.

 

Hur lever man miljövänligt?

Du kan leva mer miljövänligt genom att välja produkter som har så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Välj gärna miljömärkta produkter framför produkter som inte har någon miljömärkning. Exempel på miljömärkningar är Svanenmärket, Kravmärket, Ekologiskt jordbruk (Europalövet) och Bra miljöval.

Ett tips för att leva mer miljövänligt är att få koll på plasten och minska användning av plast i hemmet.

 

Hur kan man tvätta miljövänligt?

Man kan tvätta mer miljövänligt genom att välja tvättmedel och sköljmedel som är ekologiskt framtagna, fylla tvättmaskinen innan användning samt genom att tvätta kläderna i längre temperaturer. Hos Medvetna.se hittar du miljövänliga tvätt-och städprodukter.

 

Hur städar man miljövänligt?

Städa miljövänligt genom att använda så naturliga produkter som möjligt. Ett tips är att använda sig av olika kombinationer av ättika, vitvinsvinäger, bikarbonat och vatten som är gamla husmorstips för giftfri och ekologisk rengöring. Om du istället föredrar att köpa rengöringsprodukter är det viktigt att de är ekologiska och varken innehåller kemikalier eller gifter. Hitta dina favoriter bland diskmedel och rengöring hos Medvetna.se och ta del av vår guide om hur man städar naturligt.

 

Vad är klimatsmart?

Klimatsmart innebär strävan att motverka klimatförsämringen. Detta kan man göra genom att välja det alternativ som har minst negativ påverkan på miljön framför det näst bästa alternativet. Ett exempel är att ta med en tygpåse till affären när du handlar mat och därmed skippa engångsplastpåsar.

 

Hur lever man klimatsmart?

Det finns många bra tips på hur man lever klimatsmart, både i hemmet, på jobbet och under semestern. Ta del av vår guide om hur man lever klimatsmart hos Medvetna.se för att lära dig mer om detta intressanta och viktiga ämne.

 

Hur äter man klimatsmart?

Ät klimatsmart genom att förhålla dig till följande riktlinjer: Ät mer vegetariskt, välj kött från Sverige, släng inte mat i onödan och välj ekologiska produkter framför produkter som inte är ekologiska.

 

Vad är ett klimatsmart hus?

Ett klimatsmart hus är ett hus som byggs med förnyelsebara och ekologiska material och som har låga driftkostnader. Det finns regler kring hur mycket energi som får förbrukas vid uppbyggnaden av klimatsmarta hus och det finns metoder och material som används för att så lite energi som möjligt ska förbrukas för de som sedan bor i huset. Man talar även om miljövänliga hus, ekologiska hus och lågenergihus som går hand i hand med klimatsmarta hus.

Produkter
Svenska Suomi Norsk Dansk