Produkten har blivit tillagd i varukorgen
 •   Fri frakt över 500 kr
 •   Snabb leverans (2-4 dagar)
 •   Gratis paketinslagning
 •   Återvunnet packmaterial
Svenska Suomi Norsk Dansk
CartDin varukorg är tom!

Ekologisk FAQ

Frågor och svar om ekologisk livsstil

Frågor och svar om en ekologisk livsstil

Här har vi staplat upp relevanta och viktiga frågor om ekologi, ekologiskt och andra frågor kring hållbarhet. 

 

Vad betyder ekologi?

Ekologi är samspelet mellan levande organismer och den miljön de lever i. Ekologi är inte detsamma som Ekologiskt som kanske många tror. Ekologi behandlar bl.a. en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelningar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'

(Källa: Wikipedia)

 

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett begrepp som innebär att vi människor ska kunna leva på en planet som har begränsade resurser. Målet är att resursanvändning och levnadsvillkor möter vårt behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet och miljön så att kommande generationer också kan få sina behov tillgodosedda på planeten. Hållbar utveckling innehåller tre olika delar:

 • Miljömässig hållbarhet
  Miljömässig hållbarhet (ekologiskt) innebär att vi måste bevara jordens ekosystem och använda resurser smart. Minska koldioxidutsläppen och utveckla lösningar för framtiden. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. Som vanligt är det de fattiga som drabbas hårdast av att vårt klimat förändras.
 • Social hållbarhet
  Social hållbarhet betyder att människor ska kunna leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras med minskad fattigdom och utbildning till alla.
 • Ekonomisk hållbarhet
  Med ekonomisk hållbarhet menas att ekonomin måste utvecklas och fungera långsiktigt utan att natur och människor far illa.

Ur bruntlandrapportern 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”

 

Vad betyder ekologiskt?

Ekologiskt innebär produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO. Dessutom ska djuren få utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser.

 

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket mäter man mängden resurser en människa förbrukar. Med det menar man den yta som behövs för att en människa ska kunna producera och ta hand om sitt avfall. När man pratar om ekologiskt fotavtryck syftar man ofta på den mängd koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. T.ex. vid en flygresa eller förbrukning eller förbrukning av varor.

 

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat innebär att lantbruket inte använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning vid produktionen. Djuren tas om hand på ett djuretiskt naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet

 

Fördelar med ekologisk mat

Det finns många fördelar med att äta ekologiskt mat. Inte bara för sig själv men för både miljö och djur. Ekologisk mat är obesprutad och fri från GMO. Oftast finns det inte ens påvisbara halter av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska produkter. Om odlingen har skadedjur eller ogräs finns det naturliga fiender att sätta till i form av insekter eller andra växter istället för kemiska bekämpningsmedel. Andra fördelar med ekologisk mat är att djuren mår bättre. De får vistas ute och utlopp för sitt normala beteende vilket gör en gladare gris eller ko. Djuren äter ekologiskt foder och har tillgång till hö och annat grovfoder. Här kan du läsa mer om ekologiska märkningar och annan fakta om gifter. 

 

Varför är ekologisk mat bättre?

Då ekologisk mat inte är besprutad med kemikalier eller innehåller GMO får vi i oss färre gifter än vid vanlig konventionell mat. Dessutom har ekologisk mat ett högre näringsinnehåll.
Djuren mår bättre och får ströva fritt ute och äter enbart ekologiskt mat. Kalvarna får stanna hos mamman och hönsen sitter inte i bur. Även de som odlar eller sköter om odlingar och djur mår såklart bättre i sin arbetsmiljö än de som jobbar i lantbruk där kemikalier används.

 

Varför är ekologisk mat dyrare?

De ekologiska grönsaker och grödor kräver längre produktionstid än konventionella och man använder inte kemikalier som kan ge en sämre skörd. Ekologisk odling kräver mer jobb samtidigt som volymen som produceras kan bli mindre. Vad gäller djuren så behöver bonden större yta för sina djur att vistas på och medför då en större kostnad per djur.

 

Produkter
Svenska Suomi Norsk Dansk